Национална асоциация на ресурсните учители

България

Позиция

ОБЩА ПОЗИЦИЯ:КАК ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО, АКО НЕ УЧИМ ЗАЕДНО?

Публикувано на 2015-04-08

Как ще живеем заедно, ако не учим заедно? Позиция на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ),...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЦПО ЗА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2015-03-27

Във връзка с разпространена позиция на Център за приобщаващо образование (ЦПО), относно възраженията им...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ПО ВТОРИ НОВ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2014-12-16

ПОЗИЦИЯ На Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) относно проект на Закон за народната просвета,...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ЗАКОН ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО...

Публикувано на 2014-12-05

ПОЗИЦИЯ на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)– България   Относно: Проект на закон...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН - БР.10

Публикувано на 2012-11-29

Уважаеми Колеги, Готов е нашия Ресурсен бюлетин бр.10, който всички членове могат да изтеглят в прикачено...

СТАНОВИЩЕ НА НАРУ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2012-04-01

СТАНОВИЩЕ на Национална Асоциация на Ресурсните Учители  относно общественото обсъждане на проект на...

СТАНОВИЩЕ НА НМД ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2012-03-09

НАРУ подкрепя становището на Национална мрежа на децата, чийто член е по проект на Закон за предучилищно и...

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАTA, ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЕТЕТО

Публикувано на 2012-01-11

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ е член на Национална мрежа за децата /НМД/ и в този смисъл...

Специални образователни потребности

Публикувано на 2011-11-21

НАРУ-България подкрепя запазване на термина Специални образователни потребности, като част от утвърдена...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню