Национална асоциация на ресурсните учители

България

Нормативи

Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в...

Публикувано на 2012-05-28

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. е...

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2012-02-14

След много дискусии и коментари  МОМН публикува презентация на проект на Закон за предучилищно и училищно...

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални...

Публикувано на 2011-11-27

С тази наредба се определя държавното образователно изискване за обучението на децата и учениците със...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню