Национална асоциация на ресурсните учители

България

Изследвания

КАЛОЯН ДАМЯНОВ: ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ И УЧИЛИЩНИЯТ МИКС ГАРАНТИРАТ УСПЕХ НА...

Публикувано на 2017-05-04

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, а най-вече с Наредбата за...

Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане в училище

Публикувано на 2013-11-26

Настоящият анализ има за цел да подпомогне разработването и резултатното прилагане на политиките за...

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕСУРСНОТО ПОДПОМАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Публикувано на 2011-09-20

НАРУ-България в навечерието на своето учредяване проведе експресно проучване за състоянието на ресурсното...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню